Våra Utställningar

Välkommen på en resa genom tiden och Hagfors industrihistora, som tar dig från 1635 hela vägen till 1993!

Stora delar av våra utställningar är avställda tåg och vagnar från när NKlJ-spåren lades ner i oktober 1993. En del togs ur bruk långt tidigare, medan andra tuffade runt ända till slutet. Tack vare att det var verksamheten själv som tog initiativet att starta museet, så har även en hel del av reparationsverktyg, kontorsmaterial och stinsutrustning kunnat ställas ut! Även där är det stor variation på ålder på objekten, med en verktygsdressin från 1800:talets slut, och “Röda Faran”, smalspårsdressinen som vi använder än idag!

Museet ställer ut många av de vagnar och lok som tog sig fram på NKlJ-banan. De flesta såldes av vid nedläggning, men så mycket som möjligt ville verksamheten redan då försöka hålla fast vid. Här finns flera gamla ånglok, bland annat NKlJs allra första; en Peckett som tillverkades i Bristol England 1874. Du har också möjlighet att beskåda världens bäst bevarade landsvägslokomotiv, den så kallade ”Ånghästen” från 1862; Sist av sitt slag och världens bäst bevarade landlokomotiv! Mer moderna elektriska tåg från både före och efter andra världskriget finns också! Två av sex Asea-eltåg från 1960 finns idag i muséets ägo, såväl som X20 och X21 rälsbussar. Dessutom är det i nästan hela museet, tillåtet för barn och vuxna att gå runt i, röra vid eller leka med både tåg och vagnar.

Du kan även fråga vår personal om att få besöka de gamla lokstallarna, som idag är miljömuseum. Där har tiden stått still mer eller mindre sen 1993 när arbetarna varslades och lämnade sina verktyg för sista gången.

Mycket annat finns att se också! Industrin har genom åren gett upphov till allsköns artefakter som vi efter bästa förmåga visar upp och förklarar runtom i museet. Fokus ligger på tågen, men mineral från Uddeholms stålraffinaderi, vagnen Patron åkte i och den man släpade kolet genom skogen med, ger en inblick i hur hela lapptäcket industriverksamheter tedde sig.

Välkommen till

Hitta hit!