Våra utställningar

Välkommen på en resa genom tiden och Hagfors industrihistoria, som tar dig från 1635 hela vägen till 1990!

Stora delar av våra utställningar är avställda lok och vagnar från när järnvägen NKlJ lades ner i oktober 1990. En del togs ur bruk långt tidigare medan andra tuffade på ända till slutet. Tack vare att Uddeholmsbolaget själva tog initiativ att spara material till ett museum kan många unika objekt och även reparationsverktyg, kontorsmaterial och stinsutrustning ställas ut! Det är stor variation i ålder på objekten, med “Ånghästen” från 1862, en verktygsdressin från 1800-talets slut och “Röda Faran”, smalspårsdressinen som vi använder än idag, eller elloken från 1960-talet!

Museet ställer ut många av de vagnar och lok som gick på NKlJ. Det mesta såldes av vid nedläggningen, men mycket har bevarats. Här finns flera gamla ånglok, bland annat NKlJ:s allra första: en “Peckett” som tillverkades i Bristol i England 1874. Du har också möjlighet att beskåda världens bäst bevarade landsvägslokomotiv, den så kallade ”Ånghästen” från 1862 – sist av sitt slag och världens bäst bevarade landlokomotiv! Mer moderna elektriska tåg från både före och efter andra världskriget finns också! Två av sex Asea-ellok från 1960-talet finns idag i museets ägo, och såväl en rälsbuss som ett tågsätt med Uddeholmaren! Dessutom är det i nästan hela museet tillåtet för barn och vuxna att gå in i, röra vid eller leka med både lok och vagnar.

Du kan även fråga vår personal om att få besöka de gamla lokstallarna, som idag är miljömuseum. Där har tiden mer eller mindre stått stilla sen 1990 när arbetarna lämnade sina verktyg för sista gången. Vi kan öppna där i mån av personal.

Mycket annat finns att se också! Industrin har genom åren gett upphov till allsköns artefakter som vi efter bästa förmåga visar upp och förklarar runtom i museet. Fokus ligger på tågen, men mineral från Uddeholms stålraffinaderi, vagnen Patron åkte i och den släde man släpade järnmalmen genom skogen med ger en inblick i hur hela lapptäcket av industriverksamheter tedde sig.

Välkommen till

Hitta hit!